Klik op een vraag om het antwoord te raadplegen.

 • Make Me Smile bestaat uit geëngageerde personen die zich uit vrije wil en onbetaald inzetten voor een welzijnsorganisatie die geen winst nastreeft.
 • Make Me Smile bestaat uit integere personen met professionele ervaring in diverse domeinen.
 • Make Me Smile heeft competentie en expertise in huis en een uitgesproken empathie voor kwetsbare kinderen en jongeren
 • Make Me Smile krijgt uitsluitend steun van individuele donateurs en is dus onpartijdig en onafhankelijk.

 • iedere euro die voortkomt uit een gift of een actie gaat integraal naar het welzijn van de kwetsbare kinderen. De werkingskosten (drukwerk en postzegels) worden volledig betaald door de leden van de Raad van Bestuur die daarvoor een jaarlijkse bijdrage betalen.
 • transparantie op financieel vlak is voor onze organisatie een bewijs van eerbied en respect voor onze donateurs.
 • de rekeningen zullen ieder jaar gepubliceerd worden in een gedetailleerd jaarverslag.
 • de boekhouding zal ieder jaar gecontroleerd worden door het boekhoudkantoor Titeca Accountancy, Maldegem.

 • Make Me Smile doet aan hulpverlening voor gezinnen met beginnende schulden. Deze schulden waarbij mensen hun basisbehoeften (energie, huur, medische hulp) niet meer kunnen betalen, raken hun kinderen in alle aspecten van hun leven. Zo wil MAKE ME SMILE die gezinnen het noodzakelijke financiële zetje geven om de kloof tussen verdrinken en overleven te kunnen dichten.
 • Om de veerkracht van deze kwetsbare kinderen te verhogen financieren we een brede waaier aan ondersteuning zoals schoolkosten, voeding, kleding, bijlessen, vervoerkosten, medische hulp en vormende activiteiten op gebied van sport, cultuur en vrije tijd.

 • Make Me Smile werkt snel, efficiënt en discreet bij het behandelen van hulpvragen.
 • Make Me Smile schenkt vertrouwen en is toegankelijk voor dringende hulp.
 • Make Me Smile biedt maatwerk en gerichte hulp.
 • Make Me Smile werkt samen met geëngageerde partners (scholen, OCMW’s, CLB’s …/…) en zetten samen in op de versterking van beschermende factoren voor kinderen en ouders.

Alle giften helpen de facturen te betalen die we ontvangen in het kader van:

 • individuele hulpaanvragen zoals b.v. voor schoolkosten, bijlessen, vervoerkosten, kleding, voeding, medische hulp, sportbeoefening, vrijetijdsbesteding, vakantie en speelgoed.
 • projecten die we goedgekeurd hebben zoals b.v. voor de aankoop van speelgoed voor kleuters, bijlessen om leerachterstand in te halen, het aankopen van tablets of computers …

 • een gedetailleerd financieel verslag of een rapport van de boekhouding is iedere maand verkrijgbaar op eenvoudig verzoek bij de penningmeester: genevieve.potvliege@gmail.com
 • een gedetailleerd jaarverslag met alle informatie omtrent onze activiteiten, resultaten, inkomsten en uitgaven zal beschikbaar zijn op de website.

We ontvangen graag een hulpaanvraag waarbij informatie wordt verleend over volgende elementen:

 • aanvrager: naam, adres, juridisch statuut.
 • contactpersoon: voornaam, naam, functie, telefoon, mailadres.
 • gegevens kind(eren): naam (initialen), voornaam (initialen), geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
 • gegevens ouders of wettelijke vertegenwoordiger: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
 • psycho-medicale-sociale toestand van het kind en/of de familie.
 • financiële situatie van het kind en/of de familie: maandelijkse inkomsten, maanjkse lasten.
 • gevraagde tussenkomst.

We ontvangen graag een project waarbij informatie wordt verleend over volgende elementen:

 • aanvrager: naam, adres, juridisch statuut.
 • contactpersoon: voornaam, naam, functie, telefoon, mailadres.
 • de haalbaarheid van het project.
 • de doelstelling.
 • de doelgroep.
 • de duur.
 • de organisatie.
 • het actieplan.
 • het communicatieplan.
 • de benodigdheden.
 • de begroting en een dekkingsplan.