Jaarverslag 2021

 

Het jaar 2021 was het aanvangsjaar van MAKE ME SMILE vzw. Ondanks de corona- pandemie die onze ontplooiing enigszins heeft beïnvloed kunnen we mooie resultaten voorleggen.

 

A. INDIVIDUELE STEUNAANVRAGEN  

In 2021 heeft MAKE ME SMILE vzw 34 individuele steunaanvragen ontvangen en goedgekeurd. Hierdoor werden 126 kinderen bereikt en geholpen.

De steunaanvragen werden ingediend door de volgende instanties:

-   Basisschool ‘De Panda’, August Vermeylenstraat 2, 9000 Gent

-   Gemeentelijke Basisschool Sleidinge, Sleidinge-Dorp 142, 9940 Sleidinge

-   BuBaO ‘De Vinderij’, Bleekmeersstraat 17 B, 9160 Lokeren

-   VTS 3-OV 3, Breedstraat 104, 9100 Sint-Niklaas

-   VKS ‘De Kleuterark’, Marktstraat 15, 9990 Maldegem

-   Basisschool ‘Heilige Familie’, Hofstraat 15, 9100 Sint-Niklaas

-   Basisschool Emmaüsinstituut, Maria Middelareslaan 5, 9880 Aalter

-   MFC ‘Meetjesland’, vzw ‘Blij Leven’, Berg 8, 9950 Lievegem

-   MFC ‘Styrka’, Ebergiste de Deynestraat 1, 9000 Gent

-   PC ‘Wagenschot’, Steenweg 2, 9810 Eke-Nazareth

-   LIA, Poststraat 130, 9160 Lokeren

-   OBC ‘De Waai’, Waaistraat 6, 9900 Eeklo
 

-    Gent (Nieuw Gent), Rerum Novarumplein 180, 9000 Gent

-    Huis van het Kind, Europalaan 22, 9880 Aalter

-    ‘Kompanjon’, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent

 

De individuele aanvragen waarvoor een aankoop werd gedaan of een betaling werd verricht zijn:

        -    schoolkosten (warme maaltijden, naschoolse studie, naschoolse opvang)

        -    internaatkosten (verblijf)

        -    huiswerkbegeleiding

        -    vrijwilligersvervoer naar school

        -    openluchtklassen (zeeklassen)

        -    logopedie

        -    kleding en schoenen (vrijetijd/werk/Plechtige Communie)

        -    steunzolen

        -    vrijetijdsbesteding (uitstapjes)

        -    kampen (zomerkamp, basketbalkamp)

        -    speelpleinwerking + opvang in zomervakantie

        -    zakgeld

        -    kinderfietsjes  

        -    stapelbedden

        -    materiaal voor paardentherapie

        -    attracties op kermis

        -    leesboeken/jeugdboeken

 

B. ACTIES

In 2021 heeft MAKE ME SMILE vzw 4 acties uitgevoerd.

 

1. Actie mondmaskers

Om MAKE ME SMILE vzw kenbaar te maken werden er 500 mondmaskers met logo verkocht aan:

        -    familie en vrienden

        -    Bedrijf De Vroe Groep, Fraterstraat 109 A, 9820 Merelbeke

        -    OBC ‘De Waai’, Waaistraat 6, 9900 Eeklo

 

2. Actie knuffelbeertjes

Dank zij KBC Maldegem heeft MAKE ME SMILE vzw 25 knuffelbeertjes ontvangen om kwetsbare kleuters mee te verwennen. Ze werden geschonken aan:

        -    VKS ‘De kleuterark’, Marktstraat 15, 9990 Maldegem

        -    OBC ‘De Waai’, Waaistraat 6, 9900 Eeklo

        -    ‘Vlos’, Kasteelstraat 4, 9100 Sint-Niklaas

 

3. Actie peuterboekjes

Standaard Boekhandel heeft MAKE ME SMILE vzw 100 kartonboekjes met als titel ‘De Babysit’ uit de reeks BUMBA geschonken om kwetsbare kleuters tussen 2,5 en 4 jaar jong te verwennen met Pasen.

De boekjes werden met dank aanvaard door:

        -    VKS ‘De kleuterark’, Marktstraat 15, 9990 Maldegem

        -    CKG ‘t ‘Kinderkasteeltje’, Drapstraat 49, 9810 Nazareth

        -    CKG ‘Het open poortje Waasland’, Watermolenstraat 22, 9111 Belsele

        -    ‘Vlos’, Kasteelstraat 4, 9100 Sint-Niklaas

        -    ‘Onderlinge Hulp’ Evergem-Ertvelde, Kuitenbergstraat 58, 9940 Evergem

        -    OCMW ‘Huis van het Kind’, Europalaan 22, 9880 Aalter

 

4. Actie leesboeken

Standaard boekhandel heeft MAKE ME SMILE vzw 60 leesboeken geschonken met als titel ‘De Brief aan de Koning’ van Tonke Dragt. Dit jeugdboek richt zich tot jongeren van 12 tot 15 jaar die graag lezen. De boeken werden met dank aanvaard door:

        -    CKG ‘Het open portje Waasland’, Watermolenstraat 22, 9111 Belsele

        -    OBC ‘De Waai’, Waaistraat 6, 9900 Eeklo

        -    Kompanjon vzw, nieuwebosstraat 3, 9000 Gent

        -    Basisschool ‘Dominiek Savio’, Koolskampstraat 24, 8830 Gits

 

 C. PROJECTEN

In 2021 heeft MAKE ME SMILE vzw 1 project uitgevoerd en 1 project, waaraan 6 scholen deelnemen,   uitgewerkt. Het ‘scholenproject’ zal uitgevoerd worden in 2022.  

 

Project 1: ‘Wegwerken van leerachterstand’.

Dit project werd georganiseerd en uitgevoerd door de Vrije Basisschool ‘De Parel’ in Heusden.  

Om leerwinst te creëren werden er bijlessen gegeven in taal en rekenen voor 18 leerlingen van 6 tot 10 jaar. Het project werd gefinancierd door MAKE ME SMILE vzw.

De inhaallessen vonden gespreid plaats binnen de reguliere schooltijd. Ze gingen door tijdens 12 schoolweken in de periode van 23/02/2021 tot 17/06/2021 telkens op dinsdag- en donderdag- voormiddag van 8u30 tot 11u45. Wie aan deze inhaallessen deelnam heeft geen elementaire leerstof gemist.

Een ervaren logopediste heeft extra oefenkansen aangeboden zowel individueel als in kleine groepjes. De leerstof werd duidelijk gestructureerd en sloot aan bij het schoolse programma.

Het project bestond uit remediëring voor taal (lezen, spelling, taalsystematiek) en rekenen (hoofdrekenen, cijferen, maaltafels, deeltafels oefenen).

De kinderen die deze kans hebben gekregen konden door de remediërende hulp weer aansluiten bij het leerniveau van hun klasgenootjes. Hun leerwinst vertaalde zich in een groeiend welbevinden op school en thuis.

 

Project 2: ‘Wegwerken van drempels voor kwetsbare jongeren bij de overstap deeltijds onderwijs- arbeidsmarkt.

Onderwijs en tewerkstelling zijn twee essentiële hefbomen in de bestrijding van armoede. Jongeren in armoede zijn oververtegenwoordigd in het deeltijds onderwijs.

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vormt een scharnierpunt voor kwetsbare jongeren. Ze zijn kwetsbaar doordat ze problemen hebben met leren, werken, sociale relaties en zelfredzaamheid.

Ondersteuning bij deze overstap kan hun participatie op de arbeidsmarkt bevorderen en een  langdurig positief effect opleveren voor hun levensomstandigheden.

Dit ‘scholenproject’ waaraan 6 scholen deelnemen, 4 scholen uit West-Vlaanderen en 2 scholen uit Oost-Vlaanderen, zal uitgevoerd worden in 2022.

De 6 scholen zijn ofwel Centra duaal Leren en Werken (CLW) ofwel Centra Deeltijds Onderwijs (CDO).

De deelnemende scholen zijn:

        -    CLW, Leenstraat 64, 8800 Roeselare

        -    CLW, Stuiverstraat 108, 8400 Oostende 

        -    CLW, Scheutistenlaan 8, 8500 Kortrijk

        -    CLW, Lieven Bauwensstraat 29, 8200 Brugge

        -    CDO De Rotonde/HTI Sint-Antonius, Holstraat 66, 9000 Gent

        -    CDO, EDUGO campus GLORIEUX, Sint-Jozefstraat 7, 9041 Oostakker

De drempels die de 6 scholen aangeven als belemmerende factoren voor jongeren om de overstap te maken van onderwijs naar arbeidsmarkt zijn samengevat: beschermende werkkledij en werkmateriaal, mobiliteit, digitale geletterdheid, arbeidsattitude, kleding en voeding.

Onderstaande tabel is een samenvatting van de drempels en de oplossingen die het project zal bieden per school.

SCHOLEN

DREMPELS

ONDERWERP PROJECTAANVRAAG   

CLW ROESELARE

 

Werkkledij

Mobiliteit

Werkkledij

Fietsen

CLW OOSTENDE

Mobiliteit

Fietsen    

CLW KORTRIJK

Werk- en veiligheidskledij

Werkmateriaal

Werk- en veiligheidskledij

Werkmateriaal

CLW BRUGGE

Arbeidsattitude

Werkingsmiddelen      

CDO DE ROTONDE GENT

Digitale geletterdheid

Electude e-learning

BSO/TSO (20 licensies)

CDO EDUGO CAMPUS

GLORIEUX OOSTAKKER

Arbeidsattitude      

Grondstoffen voor  maaltijden

(Werk)kledij en Werkmateriaal

 

 

                                                             ---------------