Donaties

Wilt u een kind bij de hand nemen om het te begeleiden naar een betere toekomst?

BE61 7390 2177 8117

*We hopen dat we vanaf 2024 fiscale attesten zullen kunnen afleveren.

Wat zal er met uw donatie gebeuren?

Uw donatie wordt integraal geïnvesteerd in het welzijn van schoolgaande kinderen en jongeren van 3 tot en met 18 jaar. De werkingskosten (drukwerk, postzegels, juridisch advies, nazicht van jaarlijkse boekhouding en aanpassingen op de website) worden betaald door de bestuursleden die daarvoor een jaarlijkse bijdrage betalen. De vereniging ontvangt geen enkele subsidie en is voor haar inkomen aangewezen op giften van sympathisanten en inkomsten die voortvloeien uit acties, activiteiten en evenementen.

donate