Donaties

Wilt u een kind bij de hand nemen om het te begeleiden naar een betere toekomst?

BE61 7390 2177 8117

We lezen graag uw e-mailadres in de vrije mededeling van uw overschrijvingsopdracht.

*We hopen in 2021 onze organisatie verder uit te bouwen zodat we vanaf 2022 fiscale attesten voor giften kunnen afleveren

Wat zal er met uw donatie gebeuren?

Uw donatie wordt integraal geïnvesteerd in het welzijn van schoolgaande kinderen en jongeren van 3 tot en met 18 jaar. De werkingskosten (drukwerk en postzegels) worden betaald door de bestuursleden die daarvoor een jaarlijkse bijdrage betalen. De vereniging ontvangt geen enkele subsidie en is voor haar inkomen aangewezen op giften van sympathisanten en inkomsten die voortvloeien uit acties, activiteiten en evenementen.

donate