Woord van de voorzitter


Make Me Smile is een vereniging van geëngageerde personen, ruimhartig van geest en tolerant. Onze vrijwillige inzet beschouwen wij als vanzelfsprekend voor het doel dat we dienen.

We dragen solidariteit hoog in het vaandel en zijn ervan overtuigd dat investeren in kwetsbare kinderen en jongeren de vicieuze cirkel van achterstand doorbreekt en een deur opent voor een leven in waardigheid.

Armoede raakt kinderen en jongeren in alle aspecten van hun leven: wonen, gezondheid, onderwijs, vrije tijd en daar willen we iets aan doen.

Onze doelstelling is tweeledig:

  • ingrijpen en niet aanvaarden dat kinderen en jongeren in hun ontwikkeling worden geremd door tal van factoren zoals een ongezonde voeding, een broze gezondheid, kapotte kleding, stigmatisering en uitsluiting, onbegrip en vooroordelen, gevoelens van schaamte en minderwaardigheid, een gebrek aan zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld, beperkte onderwijskansen, geen mogelijkheden om iets te ondernemen, gebrek aan informatie en nog zoveel méér.
  • vóórkomen dat de ene ontbering de andere uitlokt en versterkt met negatieve gevolgen op korte en lange termijn en een risico om een gans leven in armoede te moeten leven.

Onze voornaamste uitdaging zal eruit bestaan om samen te werken met geëngageerde partners.

Samen de veerkracht van kwetsbare kinderen en jongeren verhogen en samen inzetten op de versterking van beschermende factoren voor de ouders, het gezin en de omgeving, dit is de ontstaansreden van MAKE ME SMILE en haar prioritaire doelstelling voor de toekomst.

We hopen een label te worden dat deuren opent. Onze ambitie? Een grote kiezel worden waardoor de stroomrichting van de rivier wordt verlegd en het water plaatsen bereikt waar het vroeger niet vloeide …

Geneviève Potvliege