Jaarverslag 2022

  

MAKE ME SMILE vzw kan terugblikken op een goedgevuld jaar 2022 met hartverwarmende verwezenlijkingen.   

 

A. STEUNAANVRAGEN

In 2022 heeft MAKE ME SMILE vzw 57 steunaanvragen ontvangen en goedgekeurd. Hierdoor werden er 145 kinderen en jongeren bereikt en geholpen.

 

De steunaanvragen werden ingediend door de volgende instanties:

-   Kleuterschool ‘De Kleuterark’, Marktstraat 15, 9990 Maldegem

-   Basisschool Emmaüsinstituut, Maria Middelareslaan 5, 9880 Aalter

-   Basisschool Sleidinge, Sleidinge-Dorp 142, 9940 Sleidinge

-   Basisschool ‘De Panda’, August Vermeylenstraat 2, 9000 Gent

-   Basisschool ‘Klimrek’, Reinaertstraat 26, 9000 Gent

-   Basisschool ‘Heilige Familie’, Rich. Van Britsomstraat 1, 9100 Sint-Niklaas

-   Basisschool ‘OLV Presentatie’, Watermolendreef 15, 9100 Sint-Niklaas

-   Basisschool ‘Heilig Hart’, Cauwerburg 2, 9140 Temse

-   Basisschool ‘Eureka’, Rijselstraat 110, 8820 Torhout

-   Basisschool ‘Ten Parke’, Herderstraat 1, 8820 Torhout

-   Hoger Technisch Instituut ‘Sint-Antonius’, Holstraat 66, 9000 Gent

-   MFC ‘Meetjesland’, vzw ‘Blij Leven’, Berg 8, 9950 Lievegem

-   MFC ‘Styrka’, Ebergiste de Deynestraat 1, 9000 Gent

-   PC ‘Wagenschot’, Steenweg 2, 9810 Eke-Nazareth

-   LIA, Poststraat 130, 9160 Lokeren

-   OBC ‘De Waai’, Waaistraat 6, 9900 Eeklo

-   Rerum Novarumplein 180, 9000 Gent

-   Europalaan 22, 9880 Aalter  

-   Weidestraat 81, 8310 Brugge

-   Aartrijkestraat 11A,8820 Torhout

-   ‘Kompanjon’, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent

-   ‘De Kade’, Begeleidingscentrum ‘Het Anker’, Beisbroekdreef 12, 8200 Brugge

-   ‘Jeugdwerking voor anderstaligen’, 9990 Maldegem

-   Fedasil, federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (niet-begeleide minderjarige vluchtelingen), Kazerneweg 35,2950 Kapelle.

 

De aanvragen waarvoor een aankoop werd gedaan of een betaling werd verricht zijn:

             -   schoolkosten (warme maaltijden, naschoolse studie/opvang, facturen)

             -   internaatkosten (verblijf)

             -   schoolactiviteiten (plattelandsklassen/openluchtklassen)

        -   huiswerkbegeleiding

        -   testing op ADD/ADHD

        -   testing ergotherapie

        -   logopedische therapie

        -   brillen

        -   gsm,

        -   laptops

        -   huur laptop

        -   treinabonnement

        -   tandverzorging (orthodontische behandeling)

        -   kleding (winterjassen, lange broeken, kousen …/…)

        -   schoenen (sportschoenen)

        -   eetwaren

        -   kinderboeken, jeugdboeken

        -   fietsen (kinderfietsen, meisjesfietsen, jongensfietsen),

        -   vakantierugzakjes voor kleuters met didactisch materiaal en speelgoed

        -   inschrijvingen lidmaatschap (sport, kampen)

        -   uitstapjes naar pretpark (Plopsaland)

        -   kampen (zomerkampen, Kerstkampen)

        -   eindejaarsgeschenken

 

B. ACTIES

In 2022 heeft MAKE ME SMILE vzw 3 acties uitgevoerd.

 

1. Actie ‘postkaartjes met kindertekeningen’

Een bestuurder van MAKE ME SMILE vzw heeft leuke postkaartjes ontworpen met kindertekeningen. De kaartjes werden verkocht ten voordele van de sociale werken van de vzw aan particulieren, familie, vrienden en kennissen. In totaal werden er 150 pakjes met 10 kaartjes verkocht.

 

2. Actie ‘rugzakjes’

Standaard Boekhandel heeft 100 rugzakjes geschonken aan MAKE ME SMILE vzw om uit te delen aan  kwetsbare leerlingen uit het Basisonderwijs. De geelgroene rugzakjes met een verwijzing naar ‘De Kampioenen’ werden met dank aanvaard door:

              -   Basisschool ‘OLV Presentatie’, Watermolendreef 15 te 9100 Sint-Niklaas

                  -   Basisschool ‘t Klimrek’, Reinaertstraat 26, 9000 Gent

                  -   Basisschool ‘Emmaüsinstituut’, Maria Middelareslaan 5, 9880 Aalter

                  -   OBC ‘De Waai’, Waaistraat 6, 9900 Eeklo

                  -   ‘Vlos’, Vluchtelingenwerk, Kasteelstraat 4, 9100 Sint-Niklaas

 

3. Actie ‘jeugdboeken’

MAKE ME SMILE vzw heeft van Standaard Boekhandel een donatie ontvangen van 100 jeugdboeken van Anne Frank. De titel van het boek is: ‘Het Achterhuis’. Het zijn ‘dagboekbrieven’ die geschreven zijn tussen 12 juni 1942 en 1 augustus 1944. De boeken werden geschonken aan kwetsbare jongeren die geïnteresseerd zijn in de materie en die graag lezen. Ze werden met dank aanvaard door:

                  -   ‘Kompanjon’ vzw, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent

                  -   ‘Vlos’, Vluchtelingenwerk, Kasteelstraat 4, 9100 Sint-Niklaas

 

C. ACTIVITEITEN

In 2022 heeft MAKE ME SMILE vzw 2 activiteiten uitgevoerd.

                                                                                                            

1. Activiteit ‘muzikale vertelling’ te Maldegem

Op 7 juni 2022 heeft de voorzitter van MAKE ME SMILE vzw bij haar thuis een namiddag event georganiseerd ten voordele van de sociale werken van de vzw. Familie en vrienden werden uitgenodigd voor een ‘muzikale vertelling’ over ‘Beethoven, de grote geweldenaar’, boeiend en succesvol gebracht door de heer Jos Meersmans. Jos Meersmans heeft bij dit optreden alweer zijn reputatie van ongeëvenaarde verteller-acteur van componistenportretten alle eer aangedaan. Na de vertelling werd de namiddag epicurisch afgerond met een walking dinner.

 

2. Activiteit ‘mentalisme show’ te Zwijndrecht

Op 10 september heeft MAKE ME SMILE vzw een namiddag event georganiseerd bij de heer en mevrouw Patrick Glorie te Zwijndrecht. Op het programma stond een ‘mentalisme show’ gebracht door de heer Stefan Paridaen, Belgisch Kampioen in deze discipline. Stefan Paridaen heeft een sympathieke uitstraling en is een eersteklasartiest. Dankzij zijn technieken is hij er perfect in geslaagd om hersenspelletjes te spelen met de genodigden en de indruk te wekken dat hij gedachten kan lezen of helderziend is. Zijn prestatie was onovertroffen en werd onder luid applaus gevolgd door een hapje en een drankje.

 

D. PROJECTEN

In 2022 heeft MAKE ME SMILE vzw 2 projecten uitgevoerd en 1 project opgestart.   

 

Project 1: ‘Wegwerken van drempels voor kwetsbare jongeren bij de overstap deeltijds onderwijs- arbeidsmarkt'.

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vormt een scharnierpunt voor kwetsbare jongeren.

Ze zijn kwetsbaar doordat ze problemen hebben met leren, werken, sociale relaties en zelfredzaamheid.

De ondersteuning die dankzij dit project geboden werd aan de betrokken jongeren zal op termijn hun participatie op de arbeidsmarkt bevorderen en een  langdurig positief effect opleveren voor hun levensomstandigheden.

De 6 scholen die aan het project hebben deelgenomen zijn ofwel Centra duaal Leren en Werken (CLW) ofwel Centra Deeltijds Onderwijs (CDO). De scholen zijn:

              -   CLW, Leenstraat 64, 8800 Roeselare

              -   CLW, Stuiverstraat 108, 8400 Oostende

              -   CLW, Scheutistenlaan 8, 8500 Kortrijk

              -   CLW, Lieven Bauwensstraat 29, 8200 Brugge

              -   CDO De Rotonde/HTI Sint-Antonius, Holstraat 66, 9000 Gent

              -   CDO, EDUGO campus GLORIEUX, Sint-Jozefstraat 7, 9041 Oostakker.

 

Onderstaande tabel is een samenvatting van de drempels die opgegeven werden door de scholen en de oplossingen die het project geboden heeft per school.

SCHOLEN

DREMPELS

ONDERWERP PROJECTAANVRAAG

CLW ROESELARE

Werkkledij

Mobiliteit

Werkkledij

Fietsen

CLW OOSTENDE

Mobiliteit

Fietsen    

CLW KORTRIJK

Werk- en veiligheidskledij

Werkmateriaal

Werk- en veiligheidskledij

Werkmateriaal

CLW BRUGGE

Arbeidsattitude

Werkingsmiddelen      

CDO DE ROTONDE GENT

Digitale geletterdheid

Electude e-learning

BSO/TSO (20 licensies)

CDO EDUGO CAMPUS

GLORIEUX OOSTAKKER

Arbeidsattitude  

Grondstoffen voor maaltijden

Grondstoffen voor  maaltijden, 

(Werk)kledij en Werkmateriaal

 

De 4 scholen uit West-Vlaanderen hebben hun project in 2022 afgerond.

De 2 scholen uit Oost-Vlaanderen (Oostakker en Gent) zullen hun project afronden in het voorjaar van 2023.

                                                                      

Project 2: ‘Wegwerken van leerachterstand’ in de lagere school met de bijbel Gaspard de Coligny te Gent.

De Gaspard de Coligny school werkt aan een aangenaam, warm en veilig klasklimaat waarin elk kind wordt uitgedaagd om te leren en te groeien.

De Coronapandemie heeft ook in deze kleine buurtschool haar sporen achtergelaten. Het verplichte thuisonderwijs via een schermpje op een computer en het gemis van een familiale uitdagende leeromgeving met een inspirerende leerkracht heeft de meest kwetsbare leerlingen benadeeld waardoor ze achterstand hebben opgelopen op het schoolse curriculum.

Om dit te remediëren heeft de Gaspard de Coligny school bijlessen in taal en rekenen georganiseerd voor 9 leerlingen van 6 tot 10 jaar. Dit project om leerwinst te creëren werd financieel ondersteund door vzw MAKE ME SMILE. De inhaallessen hebben gespreid plaatsgevonden binnen de reguliere schooltijd. Ze zijn doorgegaan tijdens 13 schoolweken in de periode van 09/02/2022 tot 31/05/2022 telkens op maandag, woensdag- en donderdagvoormiddag.

Een ervaren logopediste en een psychologe met toegang tot het lessenpakket van de leerlingen hebben extra oefenkansen aangeboden zowel individueel als met 2 leerlingen. De leerstof werd duidelijk gestructureerd en sloot aan bij het schoolse programma.

Het project bestond uit remediëring voor taal (lezen, spelling, taalsystematiek) en rekenen (hoofdrekenen, cijferen, maaltafels, deeltafels).

De kinderen die deze kans kregen konden door de remediërende hulp weer aansluiten bij het leerniveau van hun klasgenootjes. Hun leerwinst heeft zich vertaald in een groeiend welbevinden op school en thuis.

 

Project 2: ‘Warme maaltijden’ voor 12 leerlingen van de vrije Basisschool ’t Klimrek te Gent.

De school ’t Klimrek te Gent telt ruim 200 leerlingen en heeft 3 kleuterklassen en 9 klassen in het lager onderwijs.

De Kleuterschool neemt sinds 2021 deel aan een project, LEOS genaamd, in samenwerking met de KU Leuven en het Stad Gent.   

In het kader van dit project wordt aan iedere kleuter een gezonde maaltijd aangeboden op school. Bovendien wordt hen aangeleerd wat gezonde voeding is, met de nadruk op gezondheid/voedings- educatie en de sociale rol van maaltijden.

De maaltijden hebben plaats in een ontspannen en gezellige sfeer en het eetmoment verhoogt aanzienlijk het welbevinden van de kleuters.

De maaltijden worden verzorgd door de vzw Ateljee uit Gent, een maatwerkbedrijf dat verschillende restaurants uitbaat.

Deze goede eetgewoonte valt echter weg wanneer de kleuters de overstap maken naar het Basisonderwijs in dezelfde school.

Vanaf dit moment kunnen ze geen aanspraak meer maken op deze gezonde maaltijden maar wordt hen gevraagd een middagmaal mee te brengen van thuis. Voor 12 opgroeiende leerlingen is dit blijkbaar een probleem. Ze brengen geen middageten mee (lege brooddozen problematiek) waardoor ze genoodzaakt zijn het een ganse dag vol te houden zonder te eten.

MAKE ME SMILE vzw wil voorkomen dat deze leerlingen in hun ontwikkeling worden geremd door honger. Daarom zal de vzw de kosten dragen voor warme maaltijden voor de 12 leerlingen vanaf  07/11/2022 tem 31/12/2023

 

---------------