Wegwerken van leerachterstand, project in de vrije basisschool 'De Parel' in Heusden.


image

Om dit te remediëren organiseert de Basisschool ‘De Parel’ in Heusden bijlessen in taal en rekenen voor 18 leerlingen van 6 tot 10 jaar. Dit project om leerwinst te creëren wordt financieel ondersteund door vzw ‘MAKE ME SMILE’.

 

De inhaallessen zullen gespreid plaatsvinden binnen de reguliere schooltijd. Ze zullen doorgaan  tijdens 15 schoolweken in de periode van 22/03/2021 tot 18/06/2021 telkens op dinsdag- en donderdagvoormiddag van 8u30 tot 11u45. Wie aan deze inhaallessen deelneemt, zal geen elementaire leerstof missen. 

 

Een ervaren logopediste zal extra oefenkansen aanbieden, zowel individueel als in kleine groepjes. De leerstof zal duidelijk gestructureerd zijn en aansluiten bij het schoolse programma.

 

Het project zal bestaan uit remediëring voor taal (lezen, spelling, taalsystematiek) en rekenen (hoofdrekenen, cijferen,maaltafels, deeltafels oefenen).

 

De kinderen die deze kans krijgen, zullen door de remediërende hulp weer kunnen aansluiten bij het leerniveau van hun klasgenootjes.
Hun leerwinst zal zich vertalen in een groeiend welbevinden op school en thuis.
Of … hoe gerichte remediëring hét verschil kan maken.

 

Wens je méér te vernemen over dit project ? Neem contact op met mevrouw Nancy Venneman, Directrice van de Vrije Basisschool ‘De Parel’,

Steenvoordestraat 13 te 9070 Heusden. Tel.: 09/230 81 51.   E-mail: directie@deparelheusden.be

 

Geloof jij ook dat dit project zinvol is? Wil jij ook dat de kwetsbare kinderen hulp krijgen?
Overweeg een gift op het rekeningnummer van vzw ‘MAKE ME SMILE’ BE61 7390 2177 8117,
Marktstraat 58, 9990 Maldegem.

Vzw MAKE ME SMILE engageert zich alvast voor de financiële omkadering van dit project en is zeer erkentelijk voor elke gift.

 

Wij danken je van harte in naam van de leerlingen.