Tussenkomst voor vakantiewerking


De begeleidingscentra Het Anker en Spermalie begeleiden in Brugge kinderen/jongeren met een visuele, auditieve en/of communicatieve beperking, een gedrags- en/of emotionele stoornis, een autismespectrumstoornis, een complexe leerstoornis en/of een ontwikkelingsstoornis.

In hun werking worden zij geconfronteerd met kwetsbare gezinnen waarbij de basisnoden en het kunnen participeren aan normale activiteiten van kinderen in het gedrang komen.

Omwille van onveiligheid in de thuiscontext verblijven sommige van deze kinderen 6/7 of 7/7 in een leefgroep. Dit betekent alle weekends, feestdagen en vakantieperiodes.

Beide begeleidingscentra hebben een gebundeld dossier ingediend bij MAKE ME SMILE vzw om een financiële tussenkomst te vragen voor een vakantieparticipatie van 12 kinderen/ jongeren met  autisme of gedrags- en emotionele moeilijkheden.

Voortdurend in dezelfde omgeving van de 7/7 werking verblijven zorgt tijdens vakantieperiodes voor verveling en verhoogt negatief gedrag. Het maakt ook verdrietig.

Dankzij de financiële tussenkomst van MAKE ME SMILE vzw voor inkomgeld voor activiteiten of volledig externe kampen kunnen de betrokken kinderen/jongeren een minimaal vakantieaanbod meevolgen, de soms noodzakelijke opvang krijgen en op mooie momenten inpikken.

Bij hun zoektocht naar leuke vakantieparticipatie wordt er vanuit Het Anker en Spermalie gezocht naar een mix tussen ontspanning en basisrust.

Hierbij wordt er voornamelijk gekeken naar kampjes georganiseerd vanuit de eigen werking of extern georganiseerde initiatieven.

Tijdens de Krokusvakantie, Paasvakantie en Zomervakantie 2024 zullen de 12 kinderen/jongeren, in functie van hun mogelijkheden, kunnen deelnemen aan een uitgebreid vakantieaanbod zoals: 

  • themaweken: een waterweek, beroepenweek, natuurweek, een dierenweek en
  •  kampjes: een creakamp, tentenkamp, historiakamp, kook- en bakkamp, ankerkamp, culinair kamp, mediakamp, safarikamp, ardennenkamp, op conge kamp, jeugdatelierkampen, skate- en adventurekamp en een zomerdanskamp.

Wenst u méér te vernemen over dit project ? 

Neem contact op met Mieke Geernaert, zorgdirectie afdeling autisme bij vzw de Kade.
Adres: Potterierei 42, 8000 Brugge.
E-mail: mieke.geernaert@de-kade.be
Mobiel: 0475/56 31 19 (Het Anker is een onderdeel van vzw de Kade).

Geloof jij ook dat dit project zinvol is ?

Overweeg een gift op het rekeningnummer van vzw MAKE ME SMILE   BE61 7390 2177 8117
Marktstraat 58, 9990 Maldegem.

Vzw MAKE ME SMILE engageert zich alvast voor de financiële omkadering van dit project en is zeer erkentelijk voor elke gift.