Een schoolgeriefproject in welzijnsschakel 'Toontje' te Gentbrugge


De welzijnsschakel ‘Toontje’ is gelegen in de Louis Van Houttestraat 62 te 9050 Gentbrugge.

 

Men kan er terecht voor: 

  • opvang en ondersteuning bij de zoektocht naar informatie evenals voor oplossingen voor problemen van sociale, relationele en financiële aard. Er is bemiddeling, doorverwijzing en begeleiding naar professionele diensten;
  • materiële hulpverlening in noodsituaties en overbruggingsperiodes. Dit omvat onder meer voeding en hygiëneproducten, maar ook kleine huisraad, speelgoed en schoolgerief;
  • de aanschaf van mooie en betaalbare tweedehandskledij. De opbrengst ervan ondersteunt de werking financieel. In crisissituaties kan er gratis kledij verkregen worden;
  • onthaal met koffie en een gezellige babbel met elkaar of met een vrijwilliger. Hier worden ook goedkope (of soms gratis) tickets aangeboden voor cultuur- en vrijetijds- activiteiten.

In 2022 hebben zich bij ‘Toontje’ 613 huishoudens aangemeld waaronder:

  • 168 alleenstaanden (79 mannen en 89 vrouwen);
  • 39 koppels;
  • 406 gezinnen, waaronder 196 éénoudergezinnen (20 mannen en 176 vrouwen).

 

Bij de hulpvragers waren er 335 mensen van vreemde afkomst, waaronder 43 verschillende nationaliteiten. Landen zoals Bulgarije (65), Albanië (49), Oekraïne (47) en Slovakije (41) waren het sterkst vertegenwoordigd.

 

In totaal ging het om 1 886 personen (alle gezinsleden meegerekend) waaronder 1 315 volwassenen en 517 kinderen.

 

Vzw ‘Toontje’ organiseert elk jaar een SCHOOLGERIEFACTIE dat aangepast is aan het onderwijsniveau (kleuter-, lager-, secundair en hoger onderwijs) en wordt bepaald op basis van een weloverwogen inschatting van de werkelijke noden.

 

In 2023 is er een hoge nood aan zwemkledij en turnpantoffels in diverse maten voor 150 kwetsbare leerlingen uit het lager onderwijs die beroep doen op de WZS.

 

MAKE ME SMILE vzw engageert zich om de nodige voorraad zwemkledij en turnpantoffels aan te kopen en zodoende de schoolgeriefactie in 2023 financieel te ondersteunen. 

 

                                                                                       

Wens je méér te vernemen over dit project ?

 

Neem contact op met Roland Van Reybroeck Tel.: 09 232 00 76, e-mail: RVR230559@gmail.com

of met Myriam De Bremme Tel.: 09 232 00 76, e-mail:  toontje@krasgent.be.

 

Geloof jij ook dat dit project zinvol is ?

 

Overweeg een gift op het rekeningnummer van vzw MAKE ME SMILE  BE61 7390 2177 8117, Marktstraat 58, 9990 Maldegem.

 

MAKE ME SMILE vzw engageert zich alvast voor de financiële omkadering van dit project en is zeer erkentelijk voor elke gift.