Wegwerken van leerachterstand, project in de lagere school met de bijbel Gaspard De Coligny te Gent


De Gaspard de Coligny school werkt aan een aangenaam, warm en veilig klasklimaat waarin elk kind wordt uitgedaagd om te leren en te groeien.

De Coronapandemie heeft ook in deze kleine buurtschool haar sporen achtergelaten. Het verplichte  thuisonderwijs via een schermpje op een computer en het gemis van een familiale uitdagende leeromgeving met een inspirerende leerkracht heeft de meest kwetsbare leerlingen benadeeld waardoor ze achterstand hebben opgelopen op het schoolse curriculum.

Om dit te remediëren organiseert de Gaspard de Colignyschool bijlessen in taal en rekenen voor 9 leerlingen van 6 tot 10 jaar. Dit project om leerwinst te creëren wordt financieel ondersteund door vzw ‘MAKE ME SMILE’. De inhaallessen zullen gespreid plaatsvinden binnen de reguliere schooltijd. Ze zullen doorgaan tijdens 13 schoolweken in de periode van 09/02/2022 tot 31/05/2022 telkens op maandag, woensdag- en donderdagvoormiddag.

Een ervaren logopediste en een psychologe met toegang tot het lessenpakket van de leerlingen zullen extra oefenkansen aanbieden zowel individueel als met 2 leerlingen. De leerstof zal duidelijk gestructureerd zijn en aansluiten bij het schoolse programma.

Het project zal bestaan uit remediëring voor taal (lezen, spelling, taalsystematiek) en rekenen (hoofdrekenen, cijferen, maaltafels, deeltafels).

De kinderen die deze kans krijgen, zullen door de remediërende hulp weer kunnen aansluiten bij het leerniveau van hun klasgenootjes. Hun leerwinst zal zich vertalen in een groeiend welbevinden op school en thuis. Of … hoe gerichte remediëring hét verschil kan maken.

Wens je méér te vernemen over dit project ? Neem contact op met de heer Erwin Willems, Directeur van de Gaspard de Colignyschool.
Tel.: 09/222 65 47. E-mail: directie@mijnschool.be

Geloof jij ook dat dit project zinvol is ? Wil jij ook dat kwetsbare kinderen hulp krijgen ?

Overweeg een gift op het rekeningnummer van vzw MAKE ME SMILE  BE61 7390 2177 8117, Marktstraat 58, 9990 Maldegem.   

Vzw MAKE ME SMILE engageert zich alvast voor de financiële omkadering van dit project en is zeer erkentelijk voor elke gift.

 

We danken je van harte in naam van de leerlingen.