Scholenproject - CDO EDUGO CAMPUS GLORIEUX


Onderwijs en tewerkstelling zijn twee essentiële hefbomen in de bestrijding van armoede. Jongeren in armoede zijn oververtegenwoordigd in het deeltijds onderwijs. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vormt een scharnierpunt voor kwetsbare jongeren. Ze zijn kwetsbaar doordat ze problemen hebben met leren, werken, sociale relaties en zelfredzaamheid.   Ondersteuning bij deze overstap kan hun participatie op de arbeidsmarkt bevorderen en een  langdurig positief effect opleveren voor hun levensomstandigheden.

CDO beslist om alle krachten te bundelen om onze jongeren nog sneller van arbeidsbereid naar arbeidsrijp te brengen en zo hun kansen in het latere leven te vergroten. 

We organiseren hiervoor een project dat we de ‘interne aanloopfase’ noemen. 

Tijdens deze interne aanloopfase komen jongeren die arbeidsbereid zijn extra dagen naar school om aan hun technische vaardigheden, hun sollicitatievaardigheden en hun arbeidsattitude te werken. 

In deze fase komen ze terecht in een warme omgeving die voldoende zorg biedt én aandacht heeft voor het individu.

We organiseren een gesimuleerde arbeidssituatie waarin de jongeren met hun eigen arbeidscompetenties aan de slag kunnen. Dit doen we enerzijds door gericht workshops aan te bieden zoals: communicatie, solliciteren, omgaan met feedback, EHBO, ergonomie, ondernemerschap, …

  • we werken aan loopbaangerichte competenties op maat van de jongere. Wanneer, bijvoorbeeld, een jongere zich onzeker voelt om een telefonische afspraak te maken met een potentiële werkgever, dan doen we dat samen of oefenen we dit in.
  • we werken aan hun zelfredzaamheid. Hiervoor bieden we (onder andere) kookworkshops aan waarbij we hen leren gezond te koken met een beperkt budget.
  • we oefenen vaktechnische competenties in. We laten de leerlingen extra momenten komen in de lessen beroepsgerichte vorming (atelierwerking) en organiseren zelf ook projecten om aan vaktechnische competenties te werken. Leerlingen hout of schilderen laten we nestkastjes bouwen en schilderen, leerlingen verkoop bouwen een kleinschalig schoolwinkeltje uit, leerlingen hovenier ontwerpen en onderhouden de groene zones die we voor de interne aanloopfase hebben gecreëerd, … Soms spreiden we onze vleugels en gaan leerlingen samen met een begeleider aan de slag in andere organisaties zoals een nabijgelegen tuincentrum, een zelfplukorganisatie, het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren, een woon- en zorgcentrum, …/…
  • we bieden trajecten aan voor kleuter- en basisscholenDe jongeren geven workshops aan kleuters en kinderen van het basisonderwijs over natuur, dieren en diversiteit. Deze workshops worden georganiseerd en voorbereid op school en door de jongeren zelf.  We leven samen met de jongeren toe naar het moment waarop ze ‘moeten presteren’ op de gesimuleerde werkplek (de basisschool).  Voor veel jongeren is dit een unieke kans op een succeservaring, iets wat ze soms nog maar weinig hebben mogen meemaken.

Dit en alle andere projecten rond deeltijds onderwijs-arbeidsmarkt worden beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Een gift van minstens 40 € op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met als gestructureerde mededeling 623/3671/60065 geeft recht op een belastingvermindering van 45 % van het effectief gestorte bedrag.