Scholenproject - CDO DE ROTONDE


Onderwijs en tewerkstelling zijn twee essentiële hefbomen in de bestrijding van armoede. Jongeren in armoede zijn oververtegenwoordigd in het deeltijds onderwijs. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vormt een scharnierpunt voor kwetsbare jongeren. Ze zijn kwetsbaar doordat ze problemen hebben met leren, werken, sociale relaties en zelfredzaamheid.   Ondersteuning bij deze overstap kan hun participatie op de arbeidsmarkt bevorderen en een  langdurig positief effect opleveren voor hun levensomstandigheden.

Hoewel in de trajecten ‘duaal leren’ de einddoelstelling is dat leerlingen een schoolse opleiding van 15 lesuren/week combineren met een betaalde tewerkstelling, moeten we opmerken dat niet elke leerling daarin slaagt.

We kunnen stellen dat tot 30 % van onze leerlingen een betaalde overeenkomst heeft bij een werkgever. De andere leerlingen (70 %) volgen een traject dat hen voorbereid op een betaalde tewerkstelling. Dat kan door stage te volgen bij een bedrijf of een vzw, maar ook door extra vorming te volgen bij één van de organisaties waar we structureel mee samenwerken. Sinds dit schooljaar zijn er ook leerlingen die hiervoor extra naar school komen.

Naast leerlingen die vanuit een positieve insteek voor één van deze trajecten kiezen, vinden ook heel wat kwetsbare leerlingen de weg naar ons centrum. Zij zijn vaak niet langer gemotiveerd om naar het voltijds secundair onderwijs te gaan. Zaken zoals spijbelproblematiek, (kans)armoede, psychische en verslavingsproblematieken zijn ons bijgevolg niet vreemd.

Via een aanklampende werking met intense begeleiding proberen we deze leerlingen stappen vooruit te laten zetten, zodat ook zij via een stage of tewerkstelling praktijkervaring opdoen.

De afgelopen periode met afstandsonderwijs deed ons beseffen dat we op vlak van digitalisering stappen vooruit konden zetten. Dat gaat enerzijds over investeren in hardware, anderzijds moeten we inzetten op de digitale geletterdheid van onze leerlingen om te vermijden dat ze in de toekomst uit de boot vallen.

Ondanks het feit dat er op vlak van de praktijkopleiding goede tools ter beschikking zijn en ondanks het feit dat digitale skills op de werkvloer stilaan onontbeerlijk zijn kunnen we er op school niet mee van start gaan omwille van de kost die er voor de leerlingen aan verbonden is. Heel wat leerlingen hebben het op dit moment al moeilijk om de schoolfacturen te betalen.

Dit en alle andere projecten rond deeltijds onderwijs-arbeidsmarkt worden beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Een gift van minstens 40 € op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met als gestructureerde mededeling 623/3671/60065 geeft recht op een belastingvermindering van 45 % van het effectief gestorte bedrag.