Scholenproject - CLW BRUGGE


Onderwijs en tewerkstelling zijn twee essentiële hefbomen in de bestrijding van armoede. Jongeren in armoede zijn oververtegenwoordigd in het deeltijds onderwijs. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vormt een scharnierpunt voor kwetsbare jongeren. Ze zijn kwetsbaar doordat ze problemen hebben met leren, werken, sociale relaties en zelfredzaamheid.   Ondersteuning bij deze overstap kan hun participatie op de arbeidsmarkt bevorderen en een  langdurig positief effect opleveren voor hun levensomstandigheden.

Mochten we kunnen rekenen op bijkomende ondersteuning om extra muros activiteiten te kunnen organiseren of externe organisaties en diensten te kunnen aantrekken, dan zouden we onze leerlingen een veel ruimer aanbod kunnen aanbieden en zou het voor hun ook uitdagender zijn om aan hun competenties te werken. Het eindresultaat van deze activiteiten is een doorstroom naar een stage of naar een tewerkstelling.

We denken hierbij aan volgende voorstellen, die we in cyclusvorm aanbieden doorheen het schooljaar:

  • het huren van een keuken en aankoop doen van grondstoffen voor een kookactiviteit: aankopen regelen, werkschema opmaken, nakomen van afspraken;
  • een graffiti-workshop organiseren: volgen van richtlijnen, onderlinge afspraken respecteren, samenwerken, leren volhouden (ook bij de opruim)
  • een Alpacawandeling maken en het schoonmaken van stallen: verantwoordelijkheid opnemen;
  • aan sport doen/Sport Vlaanderen/Sportcube : leerlingen aanzetten tot actief bezig binnen hun eigen leefwereld;
  • bezoek brengen aan Cultuurcentrum Brugge: leerlingen ervaringen laten opdoen in domeinen waar ze niet mee vertrouwd zijn, zelfkennis versterken;
  • bezoek brengen aan een theater: maatschappelijke thema’s aankaarten langs culturele weg.

 

Deze lijst is niet limitatief. Het is belangrijk dat we sterk beklemtonen dat deze activiteiten altijd een duidelijk en welomschreven doel hebben. De klemtoon ligt niet op de activiteit als zijnde ‘plezierig’ maar voornamelijk op het leertraject dat we hiermee voor ogen hebben dat een traject is naar werk.

Dit en alle andere projecten rond deeltijds onderwijs-arbeidsmarkt worden beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Een gift van minstens 40 € op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met als gestructureerde mededeling 623/3671/60065 geeft recht op een belastingvermindering van 45 % van het effectief gestorte bedrag.