Scholenproject - CLW KORTRIJK


Onderwijs en tewerkstelling zijn twee essentiële hefbomen in de bestrijding van armoede. Jongeren in armoede zijn oververtegenwoordigd in het deeltijds onderwijs. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vormt een scharnierpunt voor kwetsbare jongeren. Ze zijn kwetsbaar doordat ze problemen hebben met leren, werken, sociale relaties en zelfredzaamheid.   Ondersteuning bij deze overstap kan hun participatie op de arbeidsmarkt bevorderen en een  langdurig positief effect opleveren voor hun levensomstandigheden.

Veiligheidskledij en werkkledij evenals werkmateriaal blijven een duur obstakel voor veel leerlingen, maar zijn wel een must om op een adequate manier een beroepsopleiding te kunnen volgen en bijgevolg de overstap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken.

Knelpunt 1: werk- en veiligheidskledij

We opteren voor twee startpakketten per beroepsopleiding, opdat de leerlingen die het basismateriaal op gebied van werk- en veiligheidskledij niet kunnen betalen, toch zouden kunnen starten in de opleiding.

Knelpunt 2: werkmateriaal

We opteren voor vijf extra standaardgereedschapskoffers die bruikbaar zijn voor de verschillende opleidingen in de harde sector opdat de leerlingen die hun basismateriaal niet kunnen betalen toch zouden kunnen starten in hun opleiding.

Dit en alle andere projecten rond deeltijds onderwijs-arbeidsmarkt worden beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Een gift van minstens 40 € op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met als gestructureerde mededeling 623/3671/60065 geeft recht op een belastingvermindering van 45 % van het effectief gestorte bedrag.