Scholenproject - CLW OOSTENDE


Onderwijs en tewerkstelling zijn twee essentiële hefbomen in de bestrijding van armoede. Jongeren in armoede zijn oververtegenwoordigd in het deeltijds onderwijs. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vormt een scharnierpunt voor kwetsbare jongeren. Ze zijn kwetsbaar doordat ze problemen hebben met leren, werken, sociale relaties en zelfredzaamheid.   Ondersteuning bij deze overstap kan hun participatie op de arbeidsmarkt bevorderen en een  langdurig positief effect opleveren voor hun levensomstandigheden.

Veel leerlingen op school beschikken niet over een fiets thuis en zijn ook niet in de mogelijkheid om er een te kopen. Het zou bijgevolg een enorme aanwinst zijn indien de school over fietsen mocht  beschikken om ze uit te lenen aan leerlingen die een stageplaats moeten bereiken.

Er is een schaarste aan stage- en werkplaatsen in de omgeving van de school. We kunnen onze leerlingen niet altijd een plaats aanbieden dicht bij hun huis. Hierdoor moeten ze zich ook al wat verder verplaatsen. Anderzijds hebben ook niet alle leerlingen de mogelijkheid om een bus- of treinabonnement te kopen. Een fiets zou bijgevolg een ideaal vervoermiddel zijn om hun stageplaats te bereiken. Het hebben van een stageplaats met een voltijds uurrooster is bovendien een vereiste om een diploma te behalen.

Indien de school meer mobiliteitsmogelijkheden aan haar leerlingen mocht kunnen aanbieden zou ook de drempel voor de verplaatsing van leeruitstappen verlaagd worden. Leeruitstappen zijn belangrijk in het kader van het GFL (Gemeenschappelijk Funderend Leerplan) waarbij aan leerlingen doelstellingen aangereikt worden die ze ook kunnen behalen wat bevorderlijk is voor hun leertraject. 

De fietsen zouden onderhouden worden door de leerlingen die deelnemen aan het project ‘Interne aanloopfase’. Dit is kostenbesparend en zou aan deze leerlingen de mogelijkheid bieden om zich te bekwamen in het herstellen van fietsen

Dit en alle andere projecten rond deeltijds onderwijs-arbeidsmarkt worden beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Een gift van minstens 40 € op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met als gestructureerde mededeling 623/3671/60065 geeft recht op een belastingvermindering van 45 % van het effectief gestorte bedrag.