Scholenproject - CLW ROESELARE


Onderwijs en tewerkstelling zijn twee essentiële hefbomen in de bestrijding van armoede. Jongeren in armoede zijn oververtegenwoordigd in het deeltijds onderwijs. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vormt een scharnierpunt voor kwetsbare jongeren. Ze zijn kwetsbaar doordat ze problemen hebben met leren, werken, sociale relaties en zelfredzaamheid.   Ondersteuning bij deze overstap kan hun participatie op de arbeidsmarkt bevorderen en een  langdurig positief effect opleveren voor hun levensomstandigheden. 

Als CLW Roeselare bevinden we ons in een unieke positie in Midden West-Vlaanderen gezien de tewerkstellingsmogelijkheden hier hoog zijn. Toch merken we dat een groep kwetsbare jongeren moeilijk aansluiting vindt op de arbeidsmarkt vanwege 2 belangrijke knelpunten.

Knelpunt 1: Werkkledij

Leerlingen die met een stage-overeenkomst in een bedrijf tewerkgesteld worden moeten telkens hun werkkledij vanuit de school meenemen naar de stageplaats om ze daar aan te doen.

Het zou handig zijn mocht de school beschikken over extra werkkledij om ze aan kwetsbare leerlingen in bruikleen te geven als ze stage-opdrachten moeten uitvoeren. Op die manier zou er zowel op school als op de stageplaats beschermende werkkledij aanwezig zijn.  


Bij de doorstroom naar een betaalde overeenkomst ontvangen de leerlingen normaal gezien werkkledij van het bedrijf. De kledij die ze in bruikleen ontvingen van de school zou dan bij een betaalde overeenkomst kunnen teruggegeven worden aan de school.  

 

Knelpunt 2:  Mobiliteit

 

Een stageplaats vinden in de buurt van de woonplaats van de leerling is niet altijd evident. Een leerling legt ten minste ongeveer 6 km af om zijn stageplaats te bereiken. Hierbij stellen we helaas vast dat bepaalde leerlingen niet over een fiets of bromfiets beschikken en daardoor aangewezen zijn op het openbaar vervoer.

 

Jongeren met attitudeproblemen die het al moeilijk hebben om op tijd te komen haken snel af als ze een bus of een trein moeten nemen omwille van de lange wachttijden of omdat ze vaak te laat aankomen en hun bus/trein of aansluiting missen.

 

Indien de school mocht beschikken over enkele fietsen zou dit voor kwetsbare leerlingen een welgekomen hulpmiddel zijn om tijdig hun stageplaats te bereiken. Hierdoor zou er heel wat ‘wachttijd’ uitgespaard worden die de jongeren aanzien als ‘verloren tijd’.

 

Dit en alle andere projecten rond deeltijds onderwijs-arbeidsmarkt worden beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Een gift van minstens 40 € op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met als gestructureerde mededeling 623/3671/60065 geeft recht op een belastingvermindering van 45 % van het effectief gestorte bedrag.