Jaarverslag 2023

MAKE ME SMILE vzw kan terugblikken op een goedgevuld jaar 2023 met hartverwarmende verwezenlijkingen.   

 

A. STEUNAANVRAGEN   

 

In 2023 heeft MAKE ME SMILE vzw 53 steunaanvragen ontvangen en goedgekeurd.  

Hierdoor werden er 180 kinderen en jongeren bereikt en geholpen. 

 

De steunaanvragen werden ingediend door de volgende instanties: 

 

De aanvragen waarvoor een aankoop werd gedaan of een betaling werd verricht zijn: 

B. ACTIES 

In 2023 heeft MAKE ME SMILE vzw 5 acties uitgevoerd.

1. Actie ‘Peuterboekjes’

Standaard Boekhandel heeft MAKE ME SMILE vzw 50 kartonboekjes geschonken uit de reeks BUMBA. De veelkleurige boekjes met als titel ‘De Babysit’ waren het geluk van veel enthousiaste peuters tussen 2,5 en 4 jaar. Ze werden geschonken aan de volgende verenigingen:

2. Actie ‘Thermoflessen’ 

ING Gent heeft aan MAKE ME SMILE vzw 20 nuttige thermoflessen geschonken om uit te delen aan kwetsbare kinderen tussen 6 en 12 jaar. De mooie drinkflessen werden met grote dankbaarheid aanvaard door:

3. Actie ‘Kinderboeken’

Met Pasen heeft MAKE ME SMILE vzw van Standaard Boekhandel 40 leesboekjes ontvangen uit de reeks ‘Dolfje Weerwolfje’. Het leesboekje, geschreven door Paul van Loon, telt 114 pagina’s en wordt opgevrolijkt met aantrekkelijke kleurrijke tekeningen. Het richt zich tot kinderen vanaf 8 jaar. 

De boekjes werden geschonken aan 3 welzijnsschakels zijnde:

4. Actie ‘Peuterboekjes’ 

Ter gelegenheid van het nieuwe schooljaar heeft Standaard Boekhandel een donatie gedaan van 20 boekjes om het schoolgaan van 20 kwetsbare peuters tot 5 jaar wat op te vrolijken. Het mooie prentenboekje met illustraties van Hans de Beer vertelt een grappig verhaal over een kleine ijsbeer.

De boekjes werden met veel dankbaarheid in ontvangst genomen door:

5. Actie ‘Giveaways’

ING Gent heeft aan MAKE ME SMILE vzw een donatie in natura geschonken bestaande uit nuttige vrijetijdaccessoires voor jonge kinderen. Het pakket met leuke giveaways was samengesteld uit bedrukte rugzakjes, doosjes tekenpennen, drinkflessen, stoffen keycords en vestjes in plastiek om mee te schilderen. Deze gevarieerde geschenkjes werden geschonken aan:

C. ACTIVITEIT 

In 2023 heeft MAKE ME SMILE vzw 1 activiteit georganiseerd.

 

Activiteit 'Open Kunst en Tuin Weekend' te Zwijndrecht

 

De tuin van de heer en mevrouw Patrick Glorie was het weekend van 9 en 10 september 2023 een creatieve mengeling van kunst, beleving en natuur. 

Iedereen was er welkom: jong en oud, plaatselijke bewoners en nieuwsgierige bezoekers, kunstminnaars en natuurliefhebbers.

De Cultuurraad van de gemeente Zwijndrecht, officieel vertegenwoordigd door de fotoclub ‘Optika’ en de artiestenvereniging ‘Scheldemeeuw’, heeft het initiatief met glans omarmt.

De aanwezige kunstenaars waren: Hanne Versluys (piano), Swa Wilmots (potretten), Marleen Lippeveld (glaskunst), Optika (fotoclub), Bert Van Mieghem (beeldhouwkunst), Jan Devriendt (fotograaf), Ria Van der Muerck (fotografe), Jo Bral (fotograaf), B.P. Arend (poëzie) en Jean Coen (beeldhouwkunst).

De inkomsten van deze activiteit werden met veel overtuiging geschonken aan MAKE ME SMILE vzw.

 

D. PROJECTEN

 

In 2023 heeft MAKE ME SMILE vzw 7 projecten uitgevoerd of in de steigers gezet.   

 

Project 1:  ‘Warme maaltijden’ voor 12 leerlingen van de vrije Basisschool ’Klimrek’ te Gent. 

 

De school ’t Klimrek te Gent telt ruim 200 leerlingen en heeft 3 kleuterklassen en 9 klassen in het lager onderwijs.

MAKE ME SMILE vzw vernam van de Directie dat 12 opgroeiende leerlingen uit het basisonderwijs  nooit middageten meebrengen naar school. 

In overleg met de Directie heeft MAKE ME SMILE vzw besloten aan deze 12 leerlingen een gezonde middagmaal aan te bieden vanaf november 2022 tem juni 2023. 

 

Project 2: ‘Projecten in basisschool ‘Het Kompas’ te Gent. 

 

De Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs ‘Het Kompas’ is gelegen in één van de armste wijken van Gent, met name, in de Ijskelderstraat 29. De school telt 113 kinderen verdeeld over 11 klassen. 

De leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften vaak vanwege een licht verstandelijke beperking gecombineerd met een (veelal serieuze) taal-en/of rekenstoornis.

De helft van de leerlingen groeit op in een gezin met een leefloon. Veel van hen leven in kans- armoede. 

MAKE ME SMILE vzw heeft 3 projecten gefinancierd in de aanloop naar de zomervakantie.

 

a: uitleendozen voor kinderen zonder speelgoed

 

De precaire financiële situatie van ouders zorgt ervoor dat ze keuzes moeten maken. Sommige keuzes hebben tot gevolg dat kinderen weinig tot geen ‘echt’ speelgoed hebben maar veelal op schermen zitten in hun thuis-tijd. Dit project tracht dit te doorbreken door het voorzien van speldozen. Dit zijn dozen die kinderen tijdens hun vakantie mogen ontlenen voor thuis.

MAKE ME SMILE vzw heeft 10 speldozen aangekocht.

 

b: activiteiten tijdens de laatste schoolweek

 

Voor veel leerlingen is de laatste schoolweek een heel moeilijk en emotioneel moment. Een lange vakantie gaat gepaard met het gemis van schoolvriendjes en ook met het wegvallen van structuur en menselijke warmte. Vandaar het belang van een deugddoende laatste schoolweek vol activiteiten en gezelligheid voor de leerlingen. Drie activiteiten stonden op het programma: 

c: een vijfdaagse zomerschool

 

Een zomerschool is een gevarieerd en doelgericht aanbod van onderwijs-en vrijetijdsactiviteiten dat gekoppeld is aan de individuele leernoden van de deelnemende leerlingen.

Het belang van een zomerschool bestaat in het behalen van leerwinst, positieve effecten op het welbevinden, meer zelfvertrouwen en het groeien in sociale vaardigheden.

Met dit aanbod wensen we dat de leerlingen tijdens hun zomervakantie Nederlands horen en gebruiken, dat ze naast de thuistaal ook schooltaal aangeboden krijgen en dat ze hun woordenschat uitbreiden. Dit alles op een didactische en spelende wijze, met ook aandacht voor spel en beweging.

Aantal deelnemers/dag: N=20 (leerlingen + vrijwilligers).

 

Project 3:  ‘Schoolgeriefproject’ in welzijnsschakel ‘Toontje’ te Gentbrugge.

 

De welzijnsschakel ‘Toontje’ vzw biedt aan kwetsbare gezinnen de volgende ondersteuning: 

Vzw ‘Toontje’ organiseert elk jaar een ‘Schoolgeriefactie’. 

In 2023 is er een hoge nood aan zwemkledij en turnpantoffels in diverse maten voor 150 kwetsbare leerlingenuit het lager onderwijs die beroep doen op ‘Toontje vzw.

MAKE ME SMILE vzw heeft de nodige voorraad zwemkledij en turnpantoffels aangekocht en zodoende de schoolgeriefactie in 2023 financieel ondersteund.

 

Project 4: ‘Maaltijdproject’ in school Edugo campus Glorieux, Centrum duaal leren & werken, te  

                    Oostakker.

 

Dit project, dat de strijd aangaat met de lege boterhamdozen, heeft als doel ervoor te zorgen dat kwetsbare leerlingen ’s middags brood en beleg kunnen mee-eten met traject- en leerlingenbegeleiders.

Het project dat doorgaat tijdens het schooljaar 2023-2024, is een vervolg op het maaltijdproject tijdens het schooljaar 2022-2023.

Waarom opnieuw een maaltijdproject financieren ? Omdat het bewezen is via observatie en dankzij gesprekken met de betrokken leerlingen dat een maaltijd ’s middags een wezenlijk verschil uitmaakt op gebied van energie en welzijn. Bovendien versterkt het de band tussen leerlingenbegeleiders, trajectbegeleiders en leerlingen onderling.

De leerlingen die deelnemen aan dit project behoren tot twee verschillende opleidingsniveaus:

Project 5: ‘Café Chantant’ een sociaal artistiek project voor het 20-jarig bestaan van 

                    welzijnsschakel ‘De Toevlucht’ te Aalter.

 

Vzw ‘De Toevlucht’ staat voor een maatschappij met méér aandacht voor het welbevinden van kwetsbare personen, voor gelijkwaardigheid en sociale inclusie.

Op 4 mei 2024 bestaat vzw ‘De Toevlucht’ 20 jaar.

Dit jubileum wordt gevierd met een ‘Café chantant’ dat de thema’s ‘Gelijkwaardigheid’ en ‘Verbondenheid’ in de verf zal zetten.

Een ‘Café chantant’ is een type muzikale gelegenheid waar muzikale optredens worden gegeven door voornamelijk lokale mensen. Het repertoire bestaat uit vileine en prikkelende liedjes ut cabaret en kleinkunst. Humor en licht sarcasme zijn alom tegenwoordig als pleister op de onvolkomenheden van het leven. 

Het publiek laten wegdromen van haar dagelijkse zorgen door ze bij de voorstelling te betrekken met liedjes en dans is de voornaamste doelstelling van dit ‘Café chantant’. 

Dit project zal opgevoerd worden door kwetsbare bezoekers (ouders en kinderen) van de welzijnsschakel.

De ervaring leert dat dit soort initiatieven een positief effect heeft op de mentale gezondheid van de deelnemers: vooroordelen verdwijnen, het zelfvertrouwen groeit, het inzicht in eigen talenten opent perspectieven, de erkenning is deugddoend en respect voor elkaar zorgt voor inclusie.

MAKE ME SMILE vzw engageert zich alvast voor een substantiële financiële ondersteuning van dit project.

 

Project 6: Bezoek aan Plopsaland De Panne als bekroning van een taalzomerkamp.

 

De Jeugdwerking voor anderstaligen (JVA) uit Maldegem organiseert elk jaar in augustus een taalzomerkamp voor anderstalige kinderen/jongeren tot 16 jaar.

Tijdens het kamp wordt er al spelend gewerkt aan de basis van hun Nederlandse taalkennis. Prioritaire aandachtspunten zijn het vergroten van de woordenschat, het verbeteren van de communicatievaardigheid, het geven van inzicht in de zinsbouw en het bijbrengen van verhaalinzicht.

Als afronding van het taalkamp wordt er steevast een leuke uitstap georganiseerd.

Bovenaan het verlanglijstje van de kinderen stond topfavoriet Plopsaland De Panne met zijn betoverende attracties.

Succesnummers zoals een wereldreis met Bumba, een onvergetelijke zweeftocht, een een ritje op een paardenmolen, een wervelende achtbaan, klimmen en klauteren en nog zoveel méér deden de verbeelding en het enthousiasme van de kinderen exploderen.

Op vrijdag 18 augustus werd hun droom werkelijkheid. 58 allochtone kinderen/jongeren ontvingen een ingangsticket betaald door MAKE ME SMILE vzw waarmee ze aan hun fabuleus parcours in het themapark konden beginnen.  

 

Project 7: Ondersteuning van allochtone meisjes om hun participatie, veerkracht, onderwijs en

                   talentontwikkeling te verbeteren.

 

Zonta Club Waasland heeft aan MAKE ME SMILE vzw 2 500 € gedoneerd om een project uit te voeren met als doelstelling kwetsbare meisjes uit het Waasland te ondersteunen in hun ontwikkeling.

MAKE ME SMILE vzw ziet VLOS vzw uit Sint-Niklaas als een schakel om dit project uit te voeren.

VLOS vzw is een maatschappelijke vereniging die opkomt voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen. Reeds jarenlang bouwt de vereniging een relatie op met vluchtelingen waaraan ze een laagdrempelige en langdurige hulp biedt.

 

a: hulpverlening in schoolverband

 

Iedere maand wordt de vereniging aangesproken door allochtone ouders om de schoolfacturen van hun kinderen te helpen betalen. VLOS vzw is echter niet altijd in de mogelijkheid om een positief gevolg te geven aan hun bezorgdheid. Dit betekent voor de betrokken meisjes dat ze vaak niet meekunnen op schooluitstap of op schoolreis.

 

In het kader van dit project, waarbij 2 500 € beschikbaar is, ziet VLOS vzw echter wel een mogelijkheid om enig soelaas te bieden. 

VLOS vzw zal uit alle schoolfacturen die haar worden aangeboden vanaf oktober 2023 alle facturen voor meisjes selecteren. Vervolgens zullen op deze facturen de items geselecteerd worden die de meisjes ondersteuning bieden op vlak van participatie, veerkracht, leerondersteuning en talentontwikkeling.

Mogelijke items die zouden kunnen in aanmerking komen voor dit project zijn:

 

b: hulpverlening buiten de school

 

Activiteiten die buiten de schooluren georganiseerd worden of deel uitmaken van vrijetijdsbesteding en bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van meisjes kunnen ook in aanmerking komen voor dit project. Mogelijke items zijn:

De uitvoering van dit project gebeurt in samenwerking met MAKE ME SMILE vzw.