Projecten in basisschool 'Het Kompas' te Gent


De Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs ‘Het Kompas’ is gelegen in één van de armste wijken van Gent, met name, in de  Ijskelderstraat 29. De school telt 113 kinderen verdeeld over 11 klassen. 

 

De leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften vaak vanwege een licht verstandelijke beperking gecombineerd met een (veelal serieuze) taal- en/of rekenstoornis.

 

De helft van de leerlingen groeit op in een gezin met een leefloon. Veel van hen leven in kansarmoede.

 

MAKE ME SMILE vzw engageert zich om 3 projecten te financieren in de aanloop van de zomervakantie.

 

Project 1: een vijfdaagse zomerschool.

 

Een zomerschool is een gevarieerd en doelgericht aanbod van onderwijs- en vrijetijdsactiviteiten dat gekoppeld is aan de individuele leernoden van de deelnemende leerlingen. 

Het belang van een zomerschool bestaat in het behalen van leerwinst, positieve effecten op het welbevinden, meer zelfvertrouwen en het groeien in sociale vaardigheden.

Met dit aanbod wensen we dat de leerlingen tijdens de zomervakantie Nederlands horen en gebruiken, dat ze naast de thuistaal ook schooltaal aangeboden krijgen en dat ze hun woordenschat uitbreiden. Dit alles op een didactische en spelende wijze, met ook aandacht voor spel en beweging.

 

De ondersteuning door MAKE ME SMILE vzw bestaat uit het financieren van het ontbijt, het 4-uurtje en het aankopen van gezelschapsspelen die inspelen op de ‘executieve functies’ van de deelnemers.

 

De term ‘executieve functies’ verwijst naar de denkfuncties en vaardigheden die iedereen nodig heeft om succesvol te functioneren in het dagelijks leven. 

 

De gezelschapsspelen die zullen gebruikt worden zijn: Slodderheks, Jenga, zeeslag, schaken, dammen, 4 op een rij, koehandel, Kiki Koekoek, Dier op dier.

 

Aantal deelnemers per dag: N = 20 (leerlingen en vrijwilligers).

 

Project 2: uitleenspeldozen voor kinderen zonder speelgoed.

 

De precaire financiële situatie van ouders zorgt ervoor dat ze keuzes moeten maken. Sommige keuzes hebben tot gevolg dat kinderen weinig tot geen ‘echt’ speelgoed hebben maar veelal op schermen zitten in hun thuis-tijd. Dit project tracht dit te doorbreken door het voorzien van speldozen. Dit zijn dozen die kinderen tijdens hun vakantie mogen ontlenen voor thuis.

 

De inhoud van zo’n doos bestaat uit: een domino, (gekleurd) papier, eierdozen, puzzels, boeken, kleurpotloden, verf, stappenplannen om te knutselen, ballonnen, een muziekinstrument en een damspel.

 

De ondersteuning door MAKE ME SMILE vzw bestaat uit het financieren van 10 dozen. 

 

 

Project 3: Activiteiten tijdens de laatste schoolweek.

 

Voor veel leerlingen is de laatste schoolweek een heel moeilijk en emotioneel moment. Een lange vakantie gaat gepaard met het gemis van schoolvriendjes en ook met het wegvallen van structuur en menselijke warmte.

Vandaar het belang van een deugddoende laatste schoolweek vol activiteiten en gezelligheid voor de leerlingen.

 

Er staan drie activiteiten op het programma:

  • een rondvaart in het historisch gedeelte van Gent (113 leerlingen en 7 begeleiders), 
  • een film kijken in de Kinepolis (113 leerlingen en 11 begeleiders),
  • bowlen met vooraf een ontbijt en achteraf een drankje (35 leerlingen en 7 begeleiders). 

De ondersteuning door MAKE ME SMILE vzw bestaat uit het financieren van de drie activiteiten.

 

 

Wens je méér te vernemen over deze projecten ?

 

Neem contact op met mevrouw Sharelly Regina, Directrice van de Basisschool ‘Het Kompas’ te Gent. Tel.: 093235810   GSM: 0487918188    E-mail: kompas@gent.be

 

Geloof jij ook dat deze projecten zinvol zijn ?

 

Overweeg een gift op het rekeningnummer van vzw MAKE ME SMILE  BE61 7390 2177 8117, Marktstraat 58, 9990 Maldegem.

 

Vzw MAKE ME SMILE engageert zich alvast voor de financiële omkadering van deze projecten en is zeer erkentelijk voor elke gift.